702 285 490

Welcome

PODMÍNKY ÚČASTI NA SKUPINOVÉM CVIČENÍ:

1.) VYTVOŘENÍ REZERVACE
 • Na všechny skupinové lekce je nutné si předem vytvořit rezervaci místa přes toto webové rozhraní, telefonicky na 702 285 490 nebo osobně při návštěvě centra (SMS, Email ani Facebook nejsou vhodné).
 • Pro on-line rezervace je nutné mít vytvořenou registraci-zákaznický účet, na který se přihlašujete pod svým loginem a heslem, které vám je při registraci vygenerováno. To lze udělat on-line přes registrační formulář nebo nám na e-mail info@fitness-spektrum.cz zašlete vaše jméno, telefonní číslo, email, adresu trvalého pobytu a do předmětu napište "Žádost o registraci". Registraci lze vytvořit také telefonicky nebo při návštěvě centra. Pokud na registraci spěcháte, volejte v provozních hodinách 702 285 490.
2.) (NE)KONÁNÍ LEKCE - aby se cvičení konalo, musí být přihlášeni alespoň 4 zájemci
 • Pro ranní lekce musí být 4 zájemci rezervováni nejpozději do 21:00 předešlého dne. Pro odpolední a večerní cvičení je nutné tento limitní počet splnit do 12:00 téhož dne.
 • Je-li splněn minimální počet, mohou se samozřejmě vytvářet rezervace až do poslední chvíle před začátkem cvičení (telefonicky i přes rezervační systém).
 • Nebude-li se cvičení konat, pošleme Vám informační email, SMS není zaručena
3.) ZRUŠENÍ REZERVACE
 • Pokud se z nějakého důvodu nemůžete cvičení zúčastnit, je na místě a ve vašem zájmu zrušit svoji rezervaci.
 • Přes online rezervační systém lze rušit rezervace maximálně 6 hod před začátkem dané lekce, poté lze rušit rezervace pouze telefonicky, SMS a email není pro rušení rezervací akceptován
 • Za rezervace zrušené telefonicky 0-6 hodin před začátkem cvičení, je účtován storno poplatek v plné výši v případě, že vaše rezervace blokovala místo jiným klientům/náhradníkům nebo je-li vaše rezervace jednou ze 4, které jsou limitní pro konání lekce. Omluví-li klient svojí neúčast telefonicky v době 0-6 hodin před začátkem lekce a jeho rezervace neblokovala místo ostatním, není mu storno poplatek účtován
 • Neprojeví-li klient žádnou snahu o zrušení rezervace, storno poplatek mu bude naúčtován vždy.
4.) NÁHRADNICKÉ REZERVACE
 • Je-li lekce plně obsazena, můžete si vytvořit tzv. "Náhradnickou rezervaci". Tím se zařadíte do fronty náhradníků a ve chvíli kdy je uvolněno místo, systém vám automaticky vytvoří platnou rezervaci, je-li čas do začátku lekce delší, než doba akceptace, kterou si sami nastavíte. V takovém případě vám bude odeslán e-mail. Tip: K uvolňování rezervací dochází nejčastěji v týž den cvičení, pokud vám to okolnosti dovolí, nastavte si dobu akceptace co nejkratší
 • V případě náhradnické rezervace, si je klient povinen hlídat svůj e-email v době akceptace. Stane-li se z náhradnické rezervace platna rezervace a klient se neodhlásí některým ze způsobů, popsaných výše, bude mu lekce účtována za stejných podmínek.
Děkujeme Vám za akceptování a laskavé dodržování těchto podmínek.

Information for customers

AUTOMATICKY ODESÍLANÉ E-MAILY

 • POZOR! Nově vám při vytvoření rezervace nebude odeslán potvrzující e-mail, avšak bude vám odeslán připomínací e-mail 8 hodin před začátkem lekce.
 • I nadále si při vytváření lekce můžete navíc zvolit, jestli vám má být odeslám (další) připomínací...

INFO SKUPINOVÁ CVIČENÍ:

POZOR!
5.-10. března se necvičí TRX lekce!
10. a 12. března nebude GrossFit!
Veškeré lekce TRX prozatím přesouvají do sálu, kde máme novou část podlahy, vylepšenou akustiku, větší prostor, více možností a nebudeme nikým rušeni a my nebudeme rušit ostatní. ...